Participatiewet

Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht. In deze wet is geregeld dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van mensen uit de Wajong, WSW en WWB (Bijstand) naar een betaalde werkplek.

In het sociaal akkoord is afgesproken dat werkgevers en gemeenten extra banen beschikbaar moeten stellen voor mensen met een arbeidsbeperking en die vallen onder de doelgroep van de participatiewet. Er wordt bekeken hoeveel extra banen er zijn gecreëerd vanaf 1 januari 2013.

Nieuwe Koers kan de werkgever adviseren over het aanbieden van passende werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Onze trajectbegeleiders ondersteunen bij de matching van een passende kandidaat op de vacature. Zij kunnen werknemers jobcoachen op de werkvloer om zich het werk goed eigen te maken en te begeleiden bij werknemersvaardigheden.

Als werkgever kunt u veelal in aanmerking komen voor de no-riskpolis, premiekorting en loonkostensubsidie. Daarnaast is het mogelijk om nieuwe medewerkers een proefplaatsing aan te bieden waarmee zij met behoud van uitkering een aantal maanden komen werken. Op deze manier kan zowel de werkgever als de werknemer uit proberen of het werk passend is. Ook krijgt men een beter beeld van de productiviteit van de werknemer en kan worden vastgesteld of loonkostensubsidie aangevraagd kan worden als de vastgestelde loonwaarde lager ligt dan het wettelijk minimum loon. Jobcoaching behoort ook vaak tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het aannemen van iemand met een wajong of wsw indicatie.

Wilt u ook maatschappelijk verantwoord ondernemen in uw personeelsbestand en ontvangt u graag kosteloos hulp bij het vormgeven hiervan, neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek.