Outplacement

We vinden het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij een outplacementtraject. Dit betekent dat we direct na het gesprek met een medewerker over diens vertrek, contact met hem of haar willen opnemen. We kunnen dan helpen in het verwerken van de nare boodschap. De eerste gesprekken bestaan vooral uit het meeleven met het verlies, en het luisteren naar de medewerker, zodat deze zijn verhaal kwijt kan. Het is belangrijk dat iemand de tijd krijgt om alles te verwerken, zodat daarna constructief gebouwd kan worden aan een toekomstplan.

Voordat we een traject voor outplacement ingaan, houden we graag vrijblijvend een gesprek met de werkgever en de werknemer. Zo kunnen we inschatten of een outplacement traject bij Nieuwe Koers de werkgever en de werknemer brengt wat ze verwachten. Na het gesprek geven we aan of we het outplacement traject kunnen uitvoeren, en geven advies over de te volgen stappen.

Het outplacementtraject is heel individueel gericht: dat wat de medewerker nodig heeft, zullen we hem bieden. Het tempo van het traject wordt dan ook aan hem aangepast. Zodra hij er aan toe is, bespreken we samen andere werkgevers en eventueel andere beroepen. Ook spreken we af welke actie we hier op gaan zetten en wie wat gaat doen. Het is belangrijk dat de medewerker zichzelf verantwoordelijk voelt voor het goede verloop van het traject. Samen maken we een plan, dat door medewerker, opdrachtgever en trajectbegeleider ondertekend wordt. Hierin worden het doel van het traject, de afspraken over de begeleiding en de te nemen stappen om het doel te bereiken vastgelegd. Dit trajectplan is ook de offerte voor de werkgever.

Gedurende het traject blijven we contact onderhouden met de opdrachtgever door middel van voortgangsgesprekken, telefonisch en emailcontact. Hierdoor weet u hoe ver het traject is, en welke stappen ondernomen worden om de medewerker bij een andere werkgever aan het werk te krijgen.