Nieuwe Koers en de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

Nieuwe Koers is een re-integratiebedrijf dat actief is op de re-integratiemarkt sinds 2003. We werken met een team van professionals, met verschillende achtergronden, aan het begeleiden van mensen naar werk. Bij Nieuwe Koers werkt ook een arbeidsdeskundige, die voor vraagstukken op dit gebied wordt ingeschakeld. We werken landelijk. We pakken onze opdrachten altijd op een praktische manier aan, waarbij we de werkgever en werknemer goed op de hoogte houden van onze stappen en vorderingen, en adviseren bij de stappen die zijzelf moeten zetten. Het doel van het traject is gericht op het vinden van andere passende arbeid én op het goed doorlopen van het Tweede Spoor volgens de regels van het UWV.

Als een medewerker langdurig ziek is, blijft een werkgever minimaal twee jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerker. In de Wet Verbetering Poortwachter staan alle regels hiervoor beschreven. De werknemer zal begeleid moeten worden om terug te keren naar de arbeidsmarkt. In eerste instantie zal de werkgever moeten onderzoeken of er mogelijkheden binnen de eigen functie en het eigen bedrijf zijn (eerste spoor). Als er geen mogelijkheden zijn, zullen werkgever en werknemer samen op zoek moeten naar een baan binnen een andere organisatie (tweede spoor).

Na twee jaar ziekte gaat het UWV onderzoeken of er voldoende activiteiten zijn ondernomen door werkgever en werknemer in het kader van de re-integratie. Als dit naar het oordeel van het UWV niet zo is, wordt de WIA beoordeling uitgesteld en krijgt de werkgever loondoorbetalingsverplichting. Door Nieuwe Koers in te schakelen haalt de werkgever expertise in huis om dit te voorkomen. We weten welke eisen het UWV aan re-integratie en rapportage stelt en kunnen snel contact hebben met arbeidsdeskundigen van het UWV om te overleggen over het traject. Nieuwe Koers beschikt over een groot netwerk van werkgevers waarin wij medewerkers kunnen bemiddelen naar ander werk. Wij begeleiden zowel medewerkers in het eerste spoor, als in het tweede en derde spoor.