Begeleiding in het tweede spoor door Nieuwe Koers

Als werkgever en werknemer overeengekomen zijn dat er een tweede spoortraject ingezet moet worden, kan Nieuwe Koers ondersteuning bieden. Als er prijs op wordt gesteld, zal er eerst een gesprek plaatsvinden met de werkgever, om een indruk te krijgen van de organisatie, de situatie op het werk van de medewerker en om de voorgaande stappen in het re-integratietraject te bespreken.

Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de werknemer, bij voorkeur bij de werknemer thuis. In het gesprek wordt een inventarisatie gemaakt van de achtergrond van de medewerker, de mogelijkheden en wensen, en wordt besproken hoe de medewerker de toekomst ziet. Er worden afspraken gemaakt over de te nemen stappen in het tweede spoortraject, en de zoekrichtingen. Dit alles wordt vastgelegd in een trajectplan, dat zowel door de werkgever, als door de werknemer, als door de trajectbegeleider van Nieuwe Koers ondertekend wordt. Dit trajectplan is ook de offerte voor de werkgever.

Na akkoord door alle betrokkenen start het traject. Als einddatum hanteren we altijd de datum waarop de WIA-aanvraag naar het UWV gestuurd zal worden. Dit betekent dat hoe eerder de medewerker is aangemeld voor een tweede spoortraject, hoe langer wij deze begeleiden in de zoektocht naar ander werk.

Elk traject is anders, afhankelijk van de situatie van de werknemer en de wensen van de werkgever. Er kan eerst uitgebreid georiënteerd worden op de nieuwe arbeidsrichting van de medewerker, bijvoorbeeld door een beroepstest of kwaliteitenonderzoek. Netwerkgesprekken worden ingezet om een goed beeld te krijgen van de functie die de medewerker op het oog heeft. Ook kan het nodig zijn om op zoek te gaan naar een werkervaringplek waar iemand langere tijd ervaring op kan doen en uren op kan bouwen. Zo onderzoeken we of het werk passend is. Ook gaan we solliciteren op vacatures en sturen we open sollicitaties.

Als er een nieuwe werkgever gevonden is, adviseren wij de oude en nieuwe werkgever om de werknemer via een detachering te laten werken bij de nieuwe werkgever, totdat de WIA-aanvraag gedaan is. Dit is gunstig voor alle drie de betrokken partijen: de oude werkgever houdt grip op de re-integratie van de medewerker en toont aan dat hij alles heeft gedaan aan re-integratie voor deze medewerker. De nieuwe werkgever kan de medewerker 'uitproberen', en kan gebruik maken van financiële voordelen als de medewerker de WIA-keuring heeft gehad. De werknemer doorloopt de 2 jaar van de WVP, en is verzekerd van inkomen. Als de WIA-keuring is geweest, kan de medewerker uit dienst treden bij de oude werkgever en in dienst treden bij de nieuwe werkgever.

Met onze opdrachtgevers houden we contact over de voortgang van het traject. Via driemaandelijkse voortgangsrapportage wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Ook hebben we telefonisch en via de mail contact om te overleggen over te nemen stappen en te rapporteren over de voortgang.