Arbeidsdeskundig onderzoek

Als duidelijk is dat de werknemer niet meer terug kan keren in de eigen functie, en er geen andere geschikte functie bij de werkgever is, moet er verder gekeken worden naast het 1e spoor. Er kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden ingezet. Nieuwe Koers kan hierbij van dienst zijn. Nieuwe Koers heeft een register-arbeidsdeskundige in dienst, die advies kan geven over de te volgen stappen in de re-integratie van een zieke medewerker, en het arbeidsdeskundig onderzoek van uw zieke medewerker kan uitvoeren.

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

De arbeidsdeskundige bepaalt op basis van de lijst met beperkingen die door de bedrijfsarts is opgesteld (= de belastbaarheid van de medewerker) of dit past bij de belasting in de functie. Vervolgens wordt onderzocht of de andere functies binnen het bedrijf een andere belasting met zich meebrengen, en of de werknemer hier qua belastbaarheid, opleiding en werkervaring op zou kunnen functioneren, en of er vacatures vrij zijn of vrijkomen. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over 1e en 2e spoor.

De arbeidsdeskundige onderzoekt dit door gesprekken met diverse betrokkenen te voeren. Allereerst wordt het re-integratiedossier dat tot dan toe is bijgehouden, doorgenomen. De lijst met beperkingen die de bedrijfsarts aangeeft, is daarbij de leidraad. Vervolgens wordt een gesprek gevoerd met de medewerker over zijn achtergrond, de inhoud van zijn werk en de beperkingen die hij ervaart. Ook wordt er gesproken over de toekomstverwachting van de medewerker. Daarna vindt een gesprek plaats bij de werkgever over de functie, de organisatie, andere functies binnen de organisatie en de visie van de werkgever op de oplossingen. Vervolgens vindt er een bedrijfsonderzoek plaats, waarbij de mogelijkheden binnen de eigen organisatie worden geïnventariseerd. De bevindingen uit dit onderzoek worden verwerkt in een rapport en teruggekoppeld naar de betrokkenen. Aan de hand van de adviezen in het rapport kunnen werkgever en werknemer de volgende stappen zetten.