Opleidingstraject tandartsassistente

Dit traject begint met een Werkfit Maken traject waarin we het volgende doen:

Scholing

Als bovenstaande geregeld is, begint de klant met de opleiding. De opleiding duurt 6 maanden waarbij zij één dag in de veertien dagen gemiddeld naar school gaat en waarbij zij twee dagen per week stage loopt en huiswerk maakt.

Traject Naar Werk

Als de klant het diploma behaald heeft, ondersteunen we haar bij het zoeken naar een betaalde baan. Er worden veel tandartsassistentes gevraagd en we kunnen haar voorstellen bij tandartsen uit ons netwerk.

Belasting in het werk van tandartsassistente

De lichamelijke belasting van het beroep is laag, doordat een assistente op een ergonomische zadelkruk zit, waardoor haar rug recht gehouden wordt. Er wordt in de opleiding en tijdens het werk gelet op de juiste werkhouding. Toch moet er soms in een rare houding gewerkt worden, of moeten de schouders, armen en handen langere tijd in één bepaalde houding gehouden worden. Een tandartsassistente moet een goede beheersing over haar handen hebben.

De psychische belasting kan groot zijn, als een behandeling uit loopt, moeten de andere behandelingen snel achter elkaar gedaan worden. Hierdoor ontstaat werkdruk. Daar staat tegenover dat aan het einde van de dag alle taken voor die dag klaar zijn; het werk is afgebakend. De werkzaamheden zijn ook vastgelegd in strikte protocollen die gevolgd moeten worden, dus er is veel structuur.

Een assistente moet kunnen omgaan met het één op één, lichamelijk dichtbij elkaar werken op een kleine ruimte. Een tandarts kan dominant en kritisch zijn. De tandarts heeft te allen tijde de verantwoordelijkheid. Een assistente werkt altijd in opdracht van een tandarts, en mag geen activiteiten uitvoeren zonder opdracht of toezicht van een tandarts.

Voorwaarden voor toelating

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een klant moet voldoen om toegelaten te worden tot dit traject. Hier wordt in het gesprek met de klant over gesproken, en kan een aanleiding zijn om de klant niet toe te laten tot het traject. Deze voorwaarden zijn:

Aanmelding en nadere informatie

Voor uitgebreider informatie over de inhoud van het opleidingstraject kunt u contact opnemen met Annemarie Nieuwenhout. Een aanmelding van een klant kan ook via e-mail, door het opgeven van de NAWT-gegevens van de klant.

Annemarie  Nieuwenhout