Opleidingstraject beveiliging

We beginnen met een Werkfit Maken traject waarin we het volgende doen:

Scholing:

Het traject bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. De kandidaat start met een theoriegedeelte en dit gedeelte wordt afgesloten met een examen. De klant loopt daarna stage en volgt praktijklessen. Aan het eind van de stageperiode heeft de klant de uitgewerkte praktijkopdrachten verzameld in een portfolio, die tijdens het praktijkexamen beoordeeld wordt.

Een belangrijke voorwaarde is dat de klant niet in aanraking is geweest met politie of justitie in verband met een VOG. Verder gelden de volgende voorwaarden voor deelname:

Traject Naar Werk:

Als de klant het diploma behaald heeft, zoeken we in een traject Naar Werk naar een passende baan. We hebben contact met diverse beveiligingsbedrijven.