Jobcoaching

Nieuwe Koers is een door het UWV erkende jobcoachorganisatie. Bij het jobcoachen van klanten gaan wij uit van de methodiek van Supported Employment. Het grote verschil in onze methode en die van Supported Employment is, dat we een grotere eigen verantwoordelijkheid van de klant vragen, afhankelijk natuurlijk van welke verantwoordelijkheid deze aan kan. We willen mensen niet te veel aan de hand mee nemen, maar hen stimuleren om zelf zaken te regelen en kansen te creëren. Wij gaan uit van de eigen motivatie en kracht van de mensen en hierbij past geen betuttelende methode van begeleiding. Het is belangrijk om de klant het gevoel te geven dat deze serieus genomen wordt.

Een belangrijk kenmerk van Supported Employment is dat er een goede vertrouwensrelatie tussen klant en jobcoach moet bestaan. Dit vinden wij een belangrijke vereiste voor het uitvoeren van een begeleidingstraject. Het is belangrijk dat de jobcoach er zich steeds van bewust is dat de klant een ander referentiekader heeft. Het is voor het traject vaak beter dat de jobcoach zich verplaatst in het referentiekader van de klant, dan andersom.

Volgens Supported Employment richt de jobcoaching zich op drie zaken:

Doel van de begeleiding op de werkplek is het voorkomen van uitval en het geven van sturing aan de uitoefening van het werk en de werkhouding. De jobcoach fungeert als professionele partner voor de organisatie en als vertrouwenspersoon voor de medewerker. De jobcoach is het klankbord voor de medewerker voor wat goed en minder goed verloopt. Hij is de steun en toeverlaat van de medewerker achter de schermen. Tot de organisatie richt de jobcoach zich met adviezen op het vlak van omgang en leidinggeven. Kort gezegd: deze blijvende begeleiding is vereist om duurzaam tewerk gesteld te worden.

De inhoud van deze begeleiding is afhankelijk van de zelfstandigheid, de behoefte en verantwoordelijkheid van de klant. Hier zullen we maatwerk leveren. De begeleiding kan plaatsvinden door regelmatige werkbezoeken door de jobcoach, om de werknemer te observeren en om te praten met leidinggevenden. Bij het onderdeel ‘training on the job’ gebeurt de opleiding intern door de werkgever. Wel is er minimaal een opvolging nodig achter de schermen, bijvoorbeeld telefonisch en via contact tijdens pauzes en na het werk. Vooral de regelmaat is hierbij belangrijk.

In ieder geval zal door middel van voortgangsgesprekken bij iedere cliënt de vinger aan de pols worden gehouden. Met de werkgever en werknemer bespreekt de jobcoach de beroepsontwikkeling en persoonsontwikkeling van de medewerker. Ook het verlengen of aangaan van het dienstverband komt aan de orde. In ieder geval één keer per twee maanden (afhankelijk van de duur van de leerwerkplek of het dienstverband) zal er op de werkplek een evaluatiegesprek met de werknemer, de werkgever en de jobcoach plaatsvinden, waarin de goede punten en de verbeterpunten van de medewerker aan de orde zullen komen. Samen met de jobcoach kan de medewerker leerdoelen en actieplannen opstellen om aan deze verbeterpunten te werken.