Succesvolle tweede spoor trajecten

2 juli 2015

Binnen Nieuwe Koers voeren we steeds vaker 2e spoor trajecten uit in opdracht van werkgevers. Zo hebben we de afgelopen maanden werknemers begeleid voor een aantal winkelbedrijven, een ziekenhuis, een bouwbedrijf, schoonmaakbedrijf, een transportbedrijf en een bedrijf in facilitaire dienstverlening. Door de onafhankelijke positie die wij innemen geven we zowel advies aan de werkgever als aan de werknemer, om het traject voor beiden zo effectief mogelijk te maken. Wij hebben goede kennis van de wettelijke termijnen en formulieren die moeten worden ingevuld en de stappen die in een tweede spoortraject genomen moeten worden. Elk traject is uniek, waardoor we al onze creativiteit inzetten om het tot een goed einde te brengen. En dat lukt! Geen van de tweede spoortrajecten waar wij bij betrokken zijn geweest, heeft geleid tot een loondoorbetalingsverplichting.