Nieuwe opleiding taxichauffeur groepsvervoer in oktober

12 september 2012

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor het traject taxichauffeur groepsvervoer kunnen zich nog aanmelden! Half oktober wordt er weer met een nieuwe groep gestart. De opleiding bestaat allereerst uit een theoriegedeelte. Na het behalen van de theorie ontvangt men een voorlopige taxipas waarmee de kandidaat alvast ervaring op kan doen in de praktijk. Intussen worden kandidaten ondersteund bij alle voorbereidingen op het praktijkexamen. Na het behalen van de praktijk, krijgt men de taxipas en kan de kandidaat verder aan het werk!

Meer informatie bij Henk Truijens op tel 0251 271367