Het intakegesprek

27 februari 2018

Het intakegesprek

We plannen een afspraak bij iemand thuis, op een locatie of bij ons op kantoor. Afhankelijk van de voorkeur van de klant. Wanneer de afspraak staat gaan we met één of twee trajectbegeleiders in gesprek over de mogelijkheden en doelstelling in een traject. In het gesprek besteden we aandacht aan onze visie: persoonlijk, transparant, praktisch, één op één begeleiding en ieders verantwoordelijkheden. We bespreken de interesses en kwaliteiten van de klant en onderzoeken waar we los van iemands verleden stappen kunnen zetten richting de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het type traject benoemen we verschillende instrumenten die we kunnen inzetten om het einddoel te bereiken. Tijdens het gesprek maken we kort wat aantekeningen en in overleg bepalen we uiteindelijk de koers die we gaan varen richting het einddoel. Aan het einde van het gesprek vatten we alles samen en geven we aan wat het plan is, zodat de klant de ruimte krijgt om eventuele vragen en of opmerkingen te geven.

Na het gesprek te hebben afgerond gaan we zo snel mogelijk aan de slag met het opstellen van een trajectplan, zodat de klant snel een terugkoppeling op het gesprek krijgt en er gestart kan worden met de acties in het traject.