Werkfit Maken

In deze trajecten kijken we samen met je naar de stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat je er klaar voor bent om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Drie kerncompetenties kunnen hierin worden aangesproken namelijk:

1. Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

2. Het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie

3.  Het versterken van de werknemersvaardigheden.

Een beroepskeuzetest is een middel dat wij gebruiken om je meer beeld te geven van een passende beroepsrichting. Het kwaliteitenspel ondersteunt bij het onder woorden brengen van je talenten, die we bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het curriculum vitae.
Het opbouwen van arbeidsritme en werknemersvaardigheden trainen we bijvoorbeeld door te starten met een werkervaringplek of vrijwilligerswerk. Hierdoor kun je ervaren of het beroep bij je past. Door individuele coaching zorgen we ervoor dat een traject op maat is en dat je na een 'Werkfit' traject bijvoorbeeld kan doorstromen in een 'Naar Werk' traject.