Tweede Spoor traject

Als je ziek bent, is het belangrijk om samen met de werkgever te bespreken of terugkeer naar de werkplek mogelijk is. Als na een jaar ziekte blijkt dat dit niet mogelijk is, wordt meestal een traject in 'tweede spoor' ingezet. Dat wil zeggen dat je buiten de huidige werkgever op zoek gaat naar een andere baan die bij je mogelijkheden past. Nieuwe Koers kan je hierin begeleiden.

We plannen een intake waarin we samen bespreken welke wensen, mogelijkheden en beperkingen je hebt. We bespreken uiteraard je arbeids- en opleidingsverleden. Samen bepalen we wat nodig is in het traject om een nieuwe passende baan te vinden en het tweede spoor traject goed te doorlopen. Het arbeidsdeskundig onderzoek is leidend voor ons gesprek.

Na de intake doen we een voorstel in de vorm van een trajectplan. Pas al jij en je werkgever hier tevreden over zijn, gaan we beginnen met het traject

Mogelijke activiteiten binnen het traject zijn:

Als de WIA moet worden aangevraagd, kunnen we je indien nodig helpen bij het aanvragen hiervan via de site van het UWV.