Opleidingstraject tandartsassistente

Een tandartsassistente assisteert de tandarts aan de stoel. Zij geeft de instrumenten aan tijdens de tandheelkundige behandelingen, houdt de afzuigbuis vast, en noteert de behandelingen in het patiëntendossier. Zij bereid de behandelingen voor door alle benodigde instrumenten klaar te leggen, ruimt op na de behandeling door de instrumenten te steriliseren en de stoel en daar omheen schoon te maken. Zij ontvangt de patiënten, maakt de afspraken, plant de behandeling in de agenda. Daarnaast heeft zij contact met tandtechnisch laboratorium en andere externe leveranciers. Een assistente moet kunnen omgaan met het één op één, lichamelijk dichtbij elkaar werken op een kleine ruimte. Een tandarts kan dominant en kritisch zijn. De tandarts heeft te allen tijde de verantwoordelijkheid. Een assistente werkt altijd in opdracht van een tandarts, en mag geen activiteiten uitvoeren zonder opdracht of toezicht van een tandarts.

Dit traject begint met een Werkfit Maken traject waarin we het volgende doen:

Scholing

Als bovenstaande geregeld is, begin je met de opleiding. De opleiding duurt 6 maanden waarbij je één dag in de veertien dagen gemiddeld naar school gaat en waarbij je twee dagen per week stage loopt en huiswerk maakt.

Traject Naar Werk

Als je het diploma behaald hebt, ondersteunen we je bij het zoeken naar een betaalde baan. Er worden veel tandartsassistentes gevraagd en we kunnen je voorstellen bij tandartsen uit ons netwerk.

Voorwaarden voor toelating

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om toegelaten te worden tot dit traject. Deze voorwaarden zijn:

Aanmelding en nadere informatie

Voor uitgebreider informatie over de inhoud van het opleidingstraject kun je contact opnemen met Annemarie Nieuwenhout.

Annemarie  Nieuwenhout