Opleidingstraject beveiliging

We beginnen met een Werkfit Maken traject waarin we het volgende doen:

Scholing:

Het traject bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. Je start met een theoriegedeelte en dit gedeelte wordt afgesloten met een examen. Je loopt daarna stage en volgt praktijklessen. Aan het eind van de stageperiode heb je de uitgewerkte praktijkopdrachten verzameld in een portfolio, die tijdens het praktijkexamen beoordeeld wordt.

Een belangrijke voorwaarde is dat je niet in aanraking bent geweest met politie of justitie in verband met een VOG. Verder gelden de volgende voorwaarden voor deelname:

Traject Naar Werk:

Als je het diploma behaald hebt, zoeken we in een traject Naar Werk naar een passende baan. We hebben contact met diverse beveiligingsbedrijven.

 

Frans van Rijt